මහාසෑය හෙවත් අසදෘශ චෛත්‍යයෙහි විශේෂත්වය

  • ද්‍රෝණයක් පමණ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් සැදුම්ලත් ලොව වැඩිම ප්‍රමාණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩසිටින එකම මහා චෛත්‍ය වීම'
  • කකුසඳ" කෝණාගමන" කාශ්‍යප" ගෞතම යන සතර ලොවුතුරා බුදුවරුන්ගේ පා පහසින් පිරිසිදු වූ ස්ථානයක් වීම'
  • මහාවංශය හා ථුපවංශය වැනි ඉපැරණි මුලාශ්‍ර සහිත සවිස්තරාත්මක ලිඛිත ඉතිහාසයක් තිබීම'
  • සයානුකෝටියක් මහරහතුන් පිරිවරණ ලදුව ආශිර්වාදය මැද චෛත්‍යය ඉදිවීම'
  • පාෂාණ හා ලෝහ ස්ථර යොදා විශේෂයෙන් සැකසු අත්තිවාරම සෘද්ධිමත් රහතුන් විසින් නව වරක් ගිලා බස්වා ශක්තිමත් කර තිබීම'
  • සක් දෙවිඳු" විස්කම් දෙව්පුත් ඇතුළු සම්‍යක් දෘෂ්ඨික දෙවිවරුන්ද" බ්‍රහ්මයන්ද" මිනිසුන්ද" යක් සේනාපතිවරුන්ද හා සෝවාන්" සකදාගාමී" අනාගාමී" අරහත් යන සතර ආර්යයන් වහන්සේලා සියල්ලන්ගේම සහභාගීත්වයෙන් හා අධිෂ්ඨානයෙන් ඉදිකිරිම'
  • රන්" රිදී" තඹ වැනි දුර්ලභ ලෝහ හා මුතු මැණික් අතිවිශාල වශයෙන් මහාසෑය සඳහාම පහළවීම හා ඒවා යොදා පාදමත් විශේෂයෙන් ධාතු ගර්භයත්" ගර්භය තුල අලංකරණයත් කර තිබීම'
  • රිදී බෝධියකින් සමන්විත" විශේෂයෙන් හා සෘද්ධියෙන් සකසන ලද ධාතු ගර්භය'
  • ගැමුණු මහරජු විසින් ධාතු නිදන් කරන අවස්ථාවේ සර්වඥ ධාතුන්වහන්සේලා අහසට පැන නැගී බුද්ධ කාය යුගලයක් මවමින් යමාමහ පෙළහර පා අනතුරුව නිර්මිත සැතපෙන බුදුරුවක නිදන්ගතවීම'
  • මැණික් එබවූ රන් ආධාරකයක් සහිත විශාල චුඩාමාණික්‍යයකින් සමන්විතවීම'

Project Image